Om Kreativ Mind Mapping

– Historik i relation til bogen og til Mind Mapping.

Af: Jørgen Poulsen, Cand.pæd. ph.d.

Siden 1965 har jeg beskæftiget mig med indlæring, studieteknik og notatteknik. Først på Forsøgsskolen på Emdrupborg og sidenhen på Danmarks Læreerhøjskole. I årene 1966-1970  skrev jeg sammen med Mogens Jansen de første bøger i Danmark om Læse-og Studieteknik.


Opdagede Mindmapping i CalifornienMindmap Jørgen

Efter at have færdiggjort egen uddannelse som Cand.pæd. kom jeg til San Diego i Californien for at forberede arbejdet på en ph.d. afhandling. Under dette ophold på UCSD kom jeg i kontakt med hele bevægelsen omkring ”Superlearning” – især var Eric Jensen en stor inspiration (se efterfølgende litteraturliste). Også Ned Herman’s senere arbejde med Brain Learning og Creativity var til stor inspiration for min forskning og arbejdet med nye indlæringsformer.

Hjerneforskeren lagde grundlaget

I Californien var man også meget optaget af den bulgarske hjerneforsker og  psykiater Georgi Lozanov. Hans bøger og artikler om Suggestology tilbage i 1971 gav helt nye dimensioner med hensyn til indlæring og hjernens lagring af informationer. Hans erfaringer udmøntede sig i den såkaldte suggestopædi omsat i praksis til accellereret indlæring.Implicit tegnede der sig her et billede af mind mapping. Mine venner i Californien begyndte netop her et spændende arbejde med ”superlearning”, hvor mind mapping blev en central del. – Dette var et par år før Tony Buzan i England skrev sine Mindmap bøger om ”Brug hovedet bedre” og Mind Mapping, –  hvor han i øvrigt hævdede at have opfundet mind mapping.

Mindmaps kommer til Danmark i 1970’erne

Hjemme i Danmark igen fulgte jeg i slutningen af 70’erne op på udviklingen fra Californien. I mine kurser i notatteknik og studieteknik indgik der nu elementer af mind mapping, men tiden var ikke helt moden til den form for indlæring. Der skulle gå endnu nogle år herhjemme før det blev aktuelt at tale om kreativitet i forbindelse med indlæring.

I 1984 inviterede vi Eric Jensen til Danmark, hvor han holdt foredrag for en lang række virksomheder og på Danmarks Lærerhøjskole. Det fik gang herhjemme i begreber som Superlearning og mindmapping. På det tidspunkt havde jeg sammen med flere kendte undervisere etableret Uddannelseshuset. Her blev Mind Mapping et populært  kursus. En del af kurset indgik også i Uddannelseshusets kursus i Personlig Planlægning.

Mindmap kurser anerkendes

Internationalt blev Uddannelseshusets kursus hurtigt et meget anerkendt kursus i mindmapping. Personligt fik jeg lejlighed til at komme tilbage til San Diego og med succes præsentere og undervise i det danske kursus på universitetet og for officererne i den amerikanske Stillehavsflåde. Kurset blev de efterfølgende år også afholdt i Singapore, Hongkong og Kuala Lumpur. Måden at tænke på og lære på passede særdeles godt til den asiatiske kultur. F.eks. blev alle hospitalslæger i Singapore undervist i vores kursus. Kurset blev ligeledes oversat til svensk og til finsk og afholdt af vores samarbejdspartnere.

Mindmap bøger

Interessen for mind mapping i Danmark blev yderligere stimuleret af Claus Møller og ikke mindst af Mogens Kirchhoff, der i 1985 udgav bogen ”Sådan bruger du Mind-Maps”. På mange uddannelsessteder, universiteter og handelshøjskoler blev kurser i mind mapping en del af deres studieforberedende arbejde. – Der var i disse år mange forespøgsler om at udgive vores kursusmateriale i bogform. Dette blev en realitet i 1995. I min bog Kreativ Mind Mapping fik jeg samlet alle vores øvelser og eksempler – godt illustreret af Inga-Lill Bonet, som i mange år havde været en stor bruger af mind mapping i hverdagen.

Med bogen var det vigtigt, at alle forslag til anvendelsesmuligheder blev fulgt op af realistiske øvelser. Denne bog udmærker sig ved at være fyldt med eksempler fra hverdagen som inspiration for udarbejdelsen af egne mind maps. Inspireret af arbejdet med superlearning og accellereret indlælring har jeg også lagt stor vægt på, at læseren opdager nye kreative egenskaber hos sig selv, som skaber glæde ved at lære og glæde ved at planlægge og løse problemer.

Mind Mapping idag på uddannelsessteder

Kreativ Mind Mapping anvendes i dag på mange uddannelsessteder og af mange uddannelsesledere i virksomheder og i kursusforetagender. Der er kommet mange nye bøger til om mind mapping, men Kreativ Mind Mapping er til dato en af de mest solgte bøger om emnet i Danmark. Den sælges i dag fra min egen hjemmeside www.educajp.dk og gennem kursuskonsulenter og fra hjemmesider som f.eks. www.mindshop.dk. Desuden rekvirerer store boghandlere over hele landet løbende eksemplarer af bogen.

Her er et lille udvalg af mindmap bøger, som i årenes løb vedr. Mindmapping har haft min interesse:

Især vil jeg fremhæve min personlige ven Eric Jensens arbejde med superlearning og accellereret indlæring. Det var ham som i 70’ og 80’erne i USA og i Danmark virkelig skabte interesse for nye former for indlæring – herunder mindmapping. (Trods det danskklingende navn er han 100% amerikaner)

 • Eric Jensen, Super-Teaching
 • Eric Jensen, The Learning Brain
 • Eric Jensen, Brain-Based Learning and Teaching
 • Eric Jensen, Sizzle Substance – Presenting with the Brain in Mind
 • Ned Hermann, The Creative Brain
 • Georgi Lozanov, Suggestology and Outlines of Suggestopedy
 • Sheila Ostrander and Lynn Schroeder, Superlearning
 • Tony Buzan, Use Both Sides of Your Brain
 • Joyce Wycoff, Mindmapping
 • Nancy Margulies, Mapping Innerspace
 • Mogens Kirckhoff, Sådan bruger du Mind Maps


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

, ,

No comments yet.

Leave a Reply